SK  |  EN    

VÝROBA


Výroba nami ponúkaných syrov prebieha v prevažne komornom prostredí malých mliekarenskych prevádzok. Celý proces stáleho zlepšovania kvality zabezpečuje rad podmienok počnúc osobným prístupom syrára citlivým na chute a potreby jednotlivých zákazníkov, končiac štýlovým predajom v rukách odborného predajcu. Dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja a výroby jednoznačne ukazujú na  vzájomné previazanie potrieb výroby a obchodu. Autori domény ovcisyr.sk majú dostatočné skúsenosti z obidvoch segmentov, no v dnešnom prostredí konkurenčného boja a stáleho zvyšovania nárokov spotrebiteľa sa uberajú cestou diverzifikácie celého procesu a stavajú na perspektívnej budúcnosti prakticky okamžitého predaja a čerstvosti produktu. Cieľom webstránky ovčí syr je postupne skrátiť čas výroby a distribúcie čerstvých syrových produktov do rúk zákazníka na minimum a zároveň za prijateľnú cenu. Svojim nezávislím pohľadom sa snažíme odsledovať kvalitu jednotlivých výrobkov od začatia výrobného proces, samotného spracovania, kvalitnej distribúcie až po flexibilý predaj či iný servis.Stále sa učíme robiť veci lepšie, jednoduchšie a nezabúdať pritom, že dobré neznamená veľa ale menej niekedy býva viac.


 


COPYRIGHT © OVČÍ SYR 2011   designed by Artlandia